A Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda tevékenységei

3000+ megbízó

A Kocsis és Szabó Ügyvédi Irodát 2004-es megalakulása óta több mint 3000 megbízó, partner tisztelte meg bizalmával. Tevékenységeink széles jogterületet ölelnek fel. Megbízóink között a magánszemélyeken túl megtalálhatók a gazdasági társaságok, a mikrovállalkozástól a multinacionális nagyvállalatig igen széles tevékenységi skálán mozogva a kereskedelem, ipari gyártási tevékenységtől, az építőiparon át a fuvarozó, tanácsadó szektorig.

Megbízóink között több multinacionális társaság és külföldi személy is megtalálható, így tevékenységünkben szükséges az angol nyelven történő feladatellátás is.

Cégek, vállalkozások képviselete

Több cég képviseletét látjuk el havi díjas megbízásban, valamint több társaság, vállalkozás eseti megbízások alapján keres meg bennünket a felmerülő jogi kérdésekben, illetve képviselet ellátásakor.

Bíróság előtti képviselet

Rendszeresen képviseljük megbízóinkat munkajogi, gazdasági valamint polgári peres eljárásokban. Irodánk eddig több, mint 500 peres eljárásban látott el képviseletet, melyek között megtalálhatóak munkaügyi perek, követelés érvényesítésével kapcsolatos peres eljárások, kártérítési perek, ingatlanokkal kapcsolatos peres eljárások, jótállással, szavatossággal kapcsolatos peres eljárások, hagyatéki, öröklési perek, szerződésekkel kapcsolatos peres eljárások stb.

Követelésekkel kapcsolatos ügyek

Megbízóinkat több száz felszámolási eljárásban, fizetési meghagyás iránti és végrehajtási eljárásban képviseltük már mind hitelezői, mind adósi pozícióban, így ezen a területen is stabil tapasztalattal rendelkezünk.

Cégalapítás, cégmódosítás

Fennállásunk óta több, mint 500 cégalapítást, cégmódosítást végeztük az ország egész területére kiterjedően. Jogi képviseletet láttunk el tőkeemelésre, tőke leszállításra, átalakulásra, végelszámolásra vonatkozó eljárásokban is.

Szerződések készítése, véleményezése

Megbízóink részére gyakran készítünk, illetve véleményezünk különböző területekre kiterjedő szerződéseket, szerződéstervezeteket, képviseljük megbízóink érdekeit üzleti kapcsolatok kialakítása, üzleti tárgyalások során.

Munkajogi tanácsadás, képviselet

Megbízóink részére rendszeresen nyújtunk munkajogi tanácsadást, illetve képviseletet látunk el munkaügyi peres és peren kívüli eljárásokban.

Magánszemélyek részére

Tekintettel arra, hogy megbízóink között a gazdasági társaságok mellett megtalálhatóak a magánszemélyek is, igen széles körű tapasztalatokkal rendelkezünk magánszemélyeket érintő jogi ügyekben, magánszemélyeket érintő polgári peres eljárásokban is.

Öröklési ügyek

Örökléssel kapcsolatos tanácsadás, végrendeletek és egyéb okiratok készítése, jogi képviselet hagyatéki eljárásokban.

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyek

Ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi, bérleti, használati szerződések készítése, véleményezése, tanácsadás, jogi képviselet.

Adatvédelem, GDPR

Adatvédelemmel kapcsolatos tanácsadás, véleményezés, okiratszerkesztés, jogi képviselet ellátása.

Civil szervezetek

Egyesület, alapítvány alapítása, módosítása, civil szervezetekkel kapcsolatos tanácsadás.

Jogi audit

Cégek, vállalkozások, szervezetek jogi átvilágítása, stratégia kialakítása, tanácsadás, véleményezés.

Vitarendezés

Gazdasági és munkaügyi vitarendezés és vitarendezési eljárásokban a jogi képviselet ellátása.

Amivel még foglalkozunk

Közreműködtünk közlekedési projektek felülvizsgálati eljárásában, a jogi audit tevékenység ellátásában, melynek keretében kockázatelemzés, a teljes szerződéses dokumentáció, FIDIC típusú szerződések véleményezése, a kockázati pontok beazonosítása, értékelése, a feltárt kockázatok rendszerezése, szakértői tanácsadás megvalósítása történt.

Közreműködtünk 150 településre kiterjedő telekommunikációs projekt megvalósításában, a projekt szerződéses rendszerének felülvizsgálatában, jogi tanácsadóként vettünk részt a projekt megvalósításában.

Referenciáink között megtalálható Európai Uniós források pályázatírásával foglalkozó gazdasági társaság teljes körű jogi képviseletének ellátása, mely magában foglalja a pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre adott állásfoglalásokat, megoldási javaslatok kidolgozását, jogi tanácsadást az Európai Unióban alkalmazandó közösségi jog tekintetében is.

Irodánk jogi támogatásával valósult meg egy budapesti szálloda beruházási projekt.

Tapasztalattal rendelkezünk a kizárólagos állami tulajdon teljes körű nyilvántartásba vételének jogi megalapozása, állami tulajdonban lévő ingatlanok jogi rendezése, a tartós földhasználati jog intézményi hátterének feltérképezése, a tartós földhasználati jog 1989. utáni jogi rendezési lehetőségeinek meghatározása területén.

 

Az ügyvédi iroda főbb tevékenységi körei:

 • Vállalkozásokat érintő jogi kérdések megválaszolása, cégek teljes körű képviselete
 • Gazdasági társaságok alapítása, módosítása, képviselet cégeljárásokban
 • Adatvédelemmel kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet ellátása
 • Munkajogi kérdések, munkaviszonnyal kapcsolatos szerződések
 • Bírósági ügyekben a képviselet ellátása
 • Kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése
 • Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések készítése, tanácsadás, eljárás a hatóságok előtt
 • Szerzői jog, védjegy ügyekben tanácsadás, képviselet ellátása
 • Magánjogi szerződések, egyéb okiratok készítése, véleményezése
 • Örökléssel kapcsolatos tanácsadás, végrendeletek készítése, képviselet ellátása
 • Devizahitel szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás, képviselet ellátása
 • Jogi audit
 • Civil szervezetek alapítása, módosítása, tanácsadás
 • Vitarendezés

Az ügyvédi iroda óradíja

Irodánk általános óradíja megkezdett óránként 53 000 Ft + 27% ÁFA (67 310 Ft). Perképviselet esetén az óradíj ettől eltérő.

Bevezető jogi tanácsadás esetén kedvezményes díjazásunk személyes tanácsadás alkalmával 21 000 Ft + 27% ÁFA ( 26 670 Ft) megkezdett félóránként. Telefonon, Skype vagy Zoom alkalmazáson keresztül történő bevezető jogi tanácsadás esetén a díj megkezdett óránként fizetendő, melynek összege 42 000 Ft + 27% ÁFA (53 340 Ft). A bevezető jogi tanácsadás további feltételei elérhetők a Bevezető jogi tanácsadás menüpont alatt.

Adott ügyben a megbízás ellátásának díjazása óradíj alapú elszámolás helyett az adott ügy ismeretében létrejött egyedi megállapodás alapján is történhet.

Nem magyarországi bankszámláról történő utalás esetén a tanácsadási díjon felül utalásonként 5 200 Ft költségátalányt számítunk fel.