A devizahitelek jogi visszásságaival már évek óta foglalkoznak szakemberek, jogászok, a média és a bíróságok is. Miután a jövő héten ismét egy devizahiteles perrel kapcsolatban ül össze a Kúria tanácsa, a kérdés hevesen fellángolt. Az igaz, hogy ezt leginkább a PSZÁF elnökének Kúriához írt véleménye gerjesztette. No, nem is alaptalan a felháborodás. Hogy miért? 

Mit kell a Kúriának elbírálnia?

Májusban adtunk hírt arról, hogy a Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda első fokon pert nyert a bankkal szemben egy autó finanszírozási deviza alapú kölcsön, a köznyelvben devizahitelként ismert ügyben. A Kúria elé most egy olyan jogerős ítélet került, melyben a bíróság kimondta, hogy a devizahitel szerződés semmis. A semmisséget a szerződésből kimaradt árfolyamrés okozta.

Miért lett semmis a szerződés?

A szerződés semmissége a bank által alkalmazott deviza vételi és eladási árfolyam közötti árfolyamrés alkalmazására vezethető vissza. Pontosabban arra, hogy azt a bank a szerződésben nem tüntette fel, mint olyan költséget, mely a fogyasztót terheli.

A hitelintézetekre vonatkozó, a szerződés megkötésekor alkalmazandó törvényi előírás úgy rendelkezett, hogy a kölcsönszerződés, ha az nem tartalmazza a szerződéssel kapcsolatos költségeket és ezek éves, százalékban kifejezett mértékét, akkor semmis. Ez egy igen egyértelmű törvényi rendelkezés, mit lehet hát ezen vitatni?

Költség-e az árfolyamrés?

Miután a törvényi előírás álláspontom alapján elég egyértelműnek tűnik, így nem sok helyen lehet azt vitatni. A bankok azonban természetesen harcolnak a végsőkig, hiszen egyrészt számukra elég nagy a tét, másrészt rendelkeznek a peres eljárásokhoz szükséges anyagi erőforrásokkal is.

Az a pont tehát, ahol megpróbálják magyarázni, hogy az árfolyamrés szerződésben történő rögzítésének hiánya miatt miért érvényes mégis a devizahitel szerződés, az árfolyamrés költség jellege. Vagyis azzal érvelnek, hogy az árfolyamrés valójában nem is költség, így nem is kellett azt feltüntetni a szerződésekben.

Miért írt levelet a PSZÁF és a legfőbb ügyész a Kúriának?

A Kúria elé került ügyben, melyben szintén az árfolyamrés játssza a főszerepet, az eljáró tanács nem csupán a PSZÁF, de a legfőbb ügyész véleményét is kikérte.

Bár a legfőbb ügyész is azt fejtette ki véleményében, hogy miért nem költség az árfolyamrés, mely egyértelműen nem az adósok, a hitelfelvevők érdekeit erősíti. Mégis a PSZÁF levél az, mely egy csapásra felkavarta a kedélyeket. Igaz, hogy nem alaptalanul, hiszen levelében jól kiolvashatóan a banki oldal felé húzott.

Ugyanakkor a PSZÁF által saját honlapján közzétett alapvető küldetései között a következőket olvashatjuk:

–          „a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók jogainak és érdekeinek következetes és proaktív védelme, fórum biztosítása a felmerülő fogyasztói jogviták rendezéséhez és a fogyasztók pénzügyi tudatosságának a növelése,

–          a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése

Fontosnak tartom azonban arra is felhívni a figyelmet, hogy a legfőbb ügyész véleménykérésének törvényi oka a következő:

A legfőbb ügyész „a Kúria előtti eljárásban a bíróságok ítélkezési gyakorlatának egységesítése érdekében jogkérdésben, a közérdeket képviselve, saját kezdeményezésére, vagy bármely fél kérelmére kifejtheti, a Kúria felhívására kifejti szakmai véleményét akkor is, ha az ügyész az eljárásban nem vesz részt.”

A fentieket nem kívánom kommentálni, mivel demokráciában élünk, mindenki vonja le az adatokból saját következtetéseit.

Kinek van igaza az árfolyamrés kérdésében?

Ezt kell eldöntenie a Kúriának. Jogi szakmai véleményem alapján azonban az árfolyamrés olyan a fogyasztó oldalán felmerülő, a kölcsönnel összefüggő költség, melynek szerződésbeli hiánya a semmisséget vonja maga után. A devizahitelekkel azonban nem csak ez a probléma. Az árfolyamrés kérdését és még sok egyéb, a devizahitelekkel kapcsolatos információt, tudnivalót részletesen és érthetően is kifejtem most megjelent elektronikus könyvemben, melynek címe: Devizahitel az ördögi kör? – Érthetően a devizahitelezés jogi kérdéseiről. Amennyiben szeretne érthetően átfogó képet kapni arról, hogy az eddigi évek gyakorlata alapján hol tartunk ma, miért lehet semmis egy devizahitel szerződés, akkor ez a könyv Önnek szól.

Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: