A Munka Törvénykönyvének 2023. január 1-jétől életbe lépő változása a munkáltatói felmondást sem hagyta érintetlenül. A munkáltatói felmondás indoklása körében új rendelkezésekkel találkozhatunk. Melyek a felmondás indokolásával kapcsolatos alapvető szabályok? Milyen új előírásokat hozott a törvény módosítása?

A munkáltatói felmondás indoklása

Amennyiben a munkáltató felmondással vagy azonnali hatályú felmondással kívánja megszüntetni a munkavállaló munkaviszonyát, akkor főszabály szerint a felmondását indokolnia kell.

A Munka Törvénykönyve több feltételt is támaszt a felmondással kapcsolatban.

Alapvető feltétel, hogy a felmondás okának a felmondás szövegéből világosan, érthetően ki kell derülnie.

Ez azt jelenti, hogy az indokolást úgy kell megfogalmazni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a dolgozó számára, hogy milyen konkrét és tényszerű oka van annak a munkaviszony megszüntetésének.

Az indokolás túlzottan általános jellegű megfogalmazása nem megfelelő. Erre lehet példa a „nem megfelelően teljesítette a feladatait” vagy „nem teljesítette a munkáltató elvárásait”. Ezekből ugyanis nem derül ki tényszerűen és ellenőrizhetően, hogy milyen ok vezetett a felmondáshoz.  Természetesen nem szükséges aprólékosan, részletekbe menően leírni a felmondás indokait. Az okok összefoglalva is szerepelhetnek a felmondásban, de azokból világosan ki kell derülnie, mi vezetett a munkaviszony megszüntetéséhez.

A felmondás indokául nem szolgálhat bármilyen ok. A törvény meghatározza, hogy milyen okok vezethetnek a jogszerű felmondáshoz. A törvény szerint a munkáltatói felmondás indoka

  • a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával,
  • a munkavállaló képességével vagy
  • a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

Az azonnali hatályú felmondás indokai

Azonnali hatályú felmondás esetén az indokok jóval szűkebbek. Azonnali hatályú felmondásra két okból kerülhet sor:

  • a dolgozó a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
  • egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Miért fontos a munkáltatói felmondás indoklása?

Fontos, hogy a felmondás vagy azonnali hatályú felmondás indoklása megfeleljen a fenti feltételeknek. Ellenkező esetben a felmondás akkor is jogellenes lesz, ha egyébként lett volna megfelelő indok a munkaviszony megszüntetésre, de a munkáltató nem tett eleget az érthető és világos indokolás kötelezettségének vagy tévesen olyan felmondási okot jelölt meg, amely nem felelt meg a valóságnak.

Mentesülés az indokolási kötelezettség alól

A felmondásnak vannak olyan esetei, amikor a munkáltató nem köteles a felmondást indokolni.

  • A munkáltató próbaidő alatt azonnali hatályú felmondással, indokolás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyt.
  • Határozott időre szóló munkaviszony esetén is van lehetősége arra a munkáltatónak, hogy a munkaviszonyt indokolás nélkül azonnali hatályú felmondással megszüntesse.
  • A munkáltató a határozatlan időtartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.
  • Szintén nem köteles indokolni a munkáltató a vezető állású munkavállalóval közölt felmondást.

Az indokolási kötelezettség kiterjesztése

A Munka Törvénykönyvében 2023. január 1-jétől bekövetkezett változások érintették az indokolás nélküli felmondás fenti eseteit is.

Az új szabályok lehetőséget adnak a munkavállalóknak arra, hogy bizonyos esetekben akkor is kérjék a felmondás indoklását a munkáltatótól, ha egyébként az nem lenne kötelező a törvény szerint.

A módosított szabályozás szerint a munkavállaló a felmondás közlésétől számított 15 napon belül írásban kérheti a munkáltatótól a felmondás indokolását, azzal a hivatkozással, hogy a dolgozó szerint a munkaviszonyának megszüntetésére

Például, ha a vezető állású munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát felmondja a munkáltató, de a munkavállaló véleménye szerint a felmondás valós indoka az apasági szabadság igénybevétele volt, akkor 15 napon belül írásban kérheti a felmondás indokolását.

A munkáltató a dolgozó kérelme esetén köteles a felmondás indokolását 15 napon belül közölni. A munkavállaló bírósághoz fordulhat, ha a felmondás indokolását jogsértőnek tartja, mert például az valótlan okokat tartalmaz.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: