Az állam megállj-t parancsol a súlyos adótartozások felhalmozásának? Hogyan történik ez? Kikre és milyen új adó és egyéb szabályok vonatkoznak az idei évtől? 

A 2012-es év sem kezdődhetett el az adó és egyéb új jogszabályok áradata nélkül. A magyar polgár azonban már megszokhatta, hogy minden évben – sőt egyre gyakrabban év közben is – kénytelen új jogi előírásokat megismerni, alkalmazni, azokhoz alkalmazkodni. A fekete gazdaság elleni küzdelem jegyében új szabályok születtek. Hogy melyek ezek? Íme, néhány közülük!

 Nem automatikus az adószám 

Lehet, hogy nem tudja egy cég megkezdeni a működését, mert a jövőben nem kap adószámot?

Igen, ez könnyen előfordulhat. Az adóhivatal ugyanis már rögtön a cégalapításkor megvizsgálja a cég összetételét, vezetését. Idén januártól ugyanis, ha valaki új céget alapít, akkor egy új adóregisztrációs eljáráson megy keresztül az új vállalkozás. A társaság a cégbírósági bejegyzéskor eddig automatikusan kapott adószámot. Ez ma már nincs így. Ezentúl az adószám kiadása előtt az adóhivatal megvizsgálja, hogy fennáll-e az adószám kiadásának bármely akadálya. Vagyis a cég megalakulhat, viszont ha nem rendelkezik adószámmal, akkor jogszerűen már nem működhet.

Milyen esetekben tagadhatják meg az adószám kiadását?

Az adószám kiadását az adóhatóság többek közt megtagadhatja, ha a vállalkozás vezetőjének, képviselőjének vagy többségi tulajdonosának 180 napja folyamatosan fennálló, 15 millió forintot meghaladó adótartozása van.

Abban az esetben sem kaphat adószámot az újonnan bejegyzett cég, ha a vezetője vagy tulajdonosa egy olyan cégben volt vezető tisztségviselő vagy többségi tulajdonos a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül, mely 15 millió forint adótartozással, jogutód nélkül szűnt meg.

Az adóhatóság azonban nem csak az új cégeknél figyel! Mi az új e körben?

A vállalkozások vezető tisztségviselőinek, vagy tagjainak változásakor is figyel a hivatal. Ekkor is megvizsgálják ugyanis, hogy az új vezető, többségi tulajdonos nem hagyott-e hátra, vagy nem halmozott-e fel 15 millió forintot meghaladó adótartozást. Ha igen, akkor első körben csak felszólítják, hogy az adószám kiadását is képező akadályt szüntesse meg. Ha azonban ez nem történik meg, az adószámot törlik, így a társaság nem működhet tovább jogszerűen.

Az adótartozásban ártatlanokra is lesújt a törvény ereje?

A törvény gondolt arra az esetre, ha az adótartozás felhalmozódásának oka a ki nem fizetett követelésekben rejlik. Lehetőség van ugyanis arra, hogy az érintett személyek kérjék kimentésüket. A jog azonban szigorú, hiszen kimondja, hogy kimentésre akkor van lehetőség, ha a ki nem fizetett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás összege eléri az adótartozás összegét és a behajtás érdekében az elvárható lépéseket is megtette az adózó.

Cikkemben – terjedelmi korlátok miatt – közel sem tudtam teljes, minden részletre kiterjedő tájékoztatást nyújtani, csupán a figyelmet szerettem volna felhívni arra, hogy a jövőben a cégvezetők, tulajdonosok felelőssége lényegesen változik. Mindenképpen érdemes a részleteket pontosan megismerni, szükség esetén szakember bevonásával meghozni a céget érintő döntéseket.

A megbízható jogi képviselő


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: