Mostanában mutatták be a mozik a James Bond filmek legújabb részét. Egy vállalkozásnak épp oly nehéz megtalálni a számára legjobb kereskedelmi ügynököt, mint a filmsorozatban megoldani az adott ügyet. De mégis mire kell figyelni, hogy a megfelelő ügynökkel megfelelő szerződést kössünk? 

A kereskedelmi ügynöki szerződésre vonatkozó szabályokat egy jogszabály tartalmazza. A jogszabály alapján önálló kereskedelmi ügynöknek az minősül, aki nem munkaviszony, hanem díjazás ellenében, állandó jellegű megbízás alapján áruk adásvételét vagy árukra, szolgáltatásokra, vagyoni értékű jogokra, illetve értékpapírokra vagy tőzsdei ügyletekre vonatkozó szerződéseket közvetít.

Önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység csak kereskedelmi ügynöki szerződés alapján végezhető.

Melyek a kereskedelmi ügynöki szerződés alapvető kritériumai?

Ahhoz, hogy egy ilyen szerződés érvényes legyen mindenképpen írásba kell foglalni. Kereskedelmi ügynöki szerződést köthetünk határozott vagy határozatlan időre. Amennyiben határozott időre szerződünk az ügynökkel, úgy jó, ha figyeljük a szerződés időtartamát, mert ha ez után is teljesít részünkre az ügynök, akkor a szerződés határozatlan idejűvé válik.

A szerződésben pontosan meg kell határozni azokat az árukat, valamint azt a földrajzi területet vagy azt a földrajzi és személyi kört, amelynek vonatkozásában az ügynök köteles a tevékenységét ellátni.

Milyen díjazásban állapodhatunk meg egy kereskedelmi ügynökkel?

A díj kiköthető fix díj vagy jutalék formájában is. Jutalék a díjnak minden olyan eleme, amely a közvetített ügyletek száma vagy értéke szerint változik.

Fontos, hogy az ügynök a díjon felül – ellenkező megállapodás hiányában – nem követelheti általános üzleti kiadásainak megtérítését.

Felmondhatunk az ügynöknek?

A határozatlan időre kötött szerződést bármelyik fél felmondhatja. A felmondási idő a szerződés első évében egy hónap, a második évben két hónap, a harmadik és azt követő években három hónap. Rövidebb felmondási idő csak akkor köthető ki, ha az ügynök nem főtevékenységeként végez ügynöki tevékenységet.

Azonnali hatállyal felmondhatja bármelyik fél a szerződést, ha a másik fél a szerződésben vállalt vagy a törvény alapján fennálló kötelezettségét súlyosan megszegi.

Mi is az a kiegyenlítés?

Fő szabály szerint a szerződés megszűnésekor az ügynök a megbízótól úgynevezett kiegyenlítést követelhet.

Ez azt jelenti, hogy meghatározott esetekben az ügynök a megbízótól kiegyenlítést követelhet. A kiegyenlítéshez való joghoz minden esetben szükséges, hogy az ügynök a megbízó számára új ügyfeleket szerezzen, illetve a korábbi ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatot lényegesen kibővítse, és a megbízó az ügynök által szerzett ügyfelekkel fennálló üzleti kapcsolatokból a felmondás után is jelentős előnyre tegyen szert. A kiegyenlítésre való jogosultságnak egyéb törvényi feltételei is fennállnak, így minden esetben érdemes megvizsgálni az összes körülményt.

Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: