Előfordulhat, hogy egy munkavállaló az általa betöltött vezetői vagy más fontos pozíció folytán olyan információk és tapasztalatok birtokába jut, amelyek felhasználásával a munkaviszony megszűnése után jelentős konkurenciát jelenthet, akár maga kezd önálló vállalkozásba, akár más versenytársnál helyezkedik el. Milyen lehetősége van a munkáltatónak a verseny csökkentésére? Melyek a versenytilalom tudnivaói?

Mi a versenytilalmi megállapodás?

Természetesen a munkaviszony megszűnése nem jelenti azt, hogy a munkavállaló magával viheti munkáltatójának teljes adatállományát, üzleti és egyéb titkait. Az üzleti titokra, szerzői jogokra és egyéb titkokra vonatkozó szabályokat a volt dolgozónak külön megállapodás nélkül is tiszteletben kell tartania, ezeket nem használhatja fel.

Azonban magával viheti a tapasztalatait, a munkáltató működéséről szerzett ismereteit, és azt, hogy az adott területen már őt is ismerik az ügyfelek, üzlettársak. Önmagában ezekkel is jelentős konkurenciát jelenthet a volt munkáltatónak és veszélyeztetheti gazdasági érdekeit. Márpedig a munkavállaló csak a munkaviszony alatt köteles arra, hogy munkáltatója jogos gazdasági érdekét tiszteletben tartsa. Tehát a munkaviszonyt követően maga is teremhet konkurenciát, ill. el is helyezkedhet ilyen versenytársnál. Ennek kivédésére szolgál a versenytilalmi megállapodás.

A versenytilalmi megállapodásban a felek abban állapodnak meg, hogy a munkavállaló a munkaviszonyt követően sem tesz olyat, ami a munkáltató jogos gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti.

A megállapodás terjedelme versenytilalom esetén

A felek szabadon állapodhatnak meg abban, hogy a versenytilalom mire terjed ki. Ez lehet egy földrajzi terület, illetve bizonyos szakmákat, szakterületeket érintő korlátozás, vagy akár konkrétan meghatározott versenytársnál való elhelyezkedés tiltása.

A korlátozásnak arányban kell lennie a munkáltató gazdasági érdekeivel és a munkavállalóra sem jelenthet aránytalanul nagy sérelmet, ellenkező esetben a korlátozás nem jogszerű.

A Munka Törvénykönyve megszabja a megállapodás maximális időtartamát, amely 2 év. Így a munkáltató és a munkavállaló legfeljebb a munkaviszony megszűnésétől számított 2 évre vonatkozóan korlátozhatják a volt dolgozó versenytevékenységét.

Ellenszolgáltatás

A versenytilalom kikötésére  természetesen nem ingyenesen kerül sor. A munkáltató megfelelő ellenértéket kell, hogy fizessen a munkavállalót ért korlátozás miatt. Az ellenértéknek arányosnak kell lennie a korlátozás mértékével, hiszen az adott esetben jelentősen megnehezítheti a volt dolgozó elhelyezkedését.

A Munka Törvénykönyve garanciális jelleggel meghatározza az ellenszolgáltatás minimumát, ami nem lehet kevesebb, mint a versenytilalmi korlátozással érintett időszakra számított alapbér harmada.

Az ellenszolgáltatás kifizetése sokféleképpen történhet. Az ellenérték fizethető egy összegben, vagy részletekben. Nem feltétel, hogy a kifizetés a munkaviszony megszűnésekor vagy azt követően történjen, a munkaviszony alatt is fizethető a versenytilalmi összeg.

Arra viszont érdemes ügyelni, hogy a Kúria legutóbbi döntésében egyértelművé tette, hogy a versenytilalmi megállapodás ellenértéke nem tehető az alapbér részévé.

Azaz nem köthető olyan megállapodás, hogy pl. a havi 400.000,-Ft összegű alapbéréből 150.000,-Ft-ot versenytilalmi ellenértékként kap a dolgozó. Az alapbérnek és a versenytilalmi összegnek el kell különülnie egymástól, és utóbbi nem is munkabérként adózik.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: