Az ajándékozás olyan önzetlen emberi gesztus, amellyel a mindennapi életben gyakran találkozhatunk. Bár az adott ajándékot nem illik visszakérni, különböző okokból mégis időről-időre felmerül, hogy az ajándékozó szeretné visszakövetelni az ajándékot. Előfordul például, hogy a házasságkötés alkalmából adott nászajándékot kívánják visszakövetelni, miután a házastársak együttélése meghiúsult. Visszakövetelhető-e a nászajándék?

Bármilyen ajándék visszakövetelhető?

Az ajándék visszakövetelésének fontos korlátja, hogy csak olyan ajándék visszakövetelése jöhet szóba, amely a szokásos ajándék mértékét meghaladja.

Nem lehet általánosságban meghatározni egy értéket, amely fölött az ajándék a szokásost meghaladó értékűnek minősül. Mindig az eset körülményei alapján lehet megítélni, hogy az ajándék meghaladja-e a szokásos mértéket. Így többek között figyelembe kell venni, hogy milyen alkalomból került sor az ajándékozásra. Továbbá számításba kell venni a megajándékozott és az ajándékozó vagyoni helyzetét, társadalmi viszonyait, a helyben vagy az adott közösségben, családban kialakult szokásokat.

A nászajándék példájával élve, a házasságkötés alkalmából ajándékozott nagy értékű ingatlan rendszerint a szokásos mértéket meghaladó ajándék, ha a felek viszonyaiból más nem következik. Így az ilyen ingatlan visszakövetelése felmerülhet, amennyiben ennek további feltételei fennálnak. Ugyanakkor a nászajándékba adott kávéfőző nagy valószínűséggel nem követelhető vissza, mivel az ajándék a szokásos mértéket nem haladja meg.

A nászajándék és a meghiúsult feltevés

Az ajándék visszakövetelésére csak a törvényben meghatározott okokból van lehetőség.

Természetesen a megajándékozott önként visszaadhatja a kapott ajándékot. Ha erre nem hajlandó, akkor az ajándékozó csak bizonyos okokból élhet a visszakövetelés jogával.

Az egyik leggyakrabban előkerülő ok az ajándék visszakövetelésére, hogy meghiúsult az ajándékozó feltevése, amelyre tekintettel az ajándékot adta. A nászajándéknál maradva ilyen lehet a házasságkötés alkalmából ajándékozott értékes ingatlan, amelyet a szülők azzal a feltevéssel adtak, hogy a házastársak tartósan együtt fognak élni.

Fontos, hogy a feltevésnek nem csupán az ajándékozó, hanem a megajándékozott számára is ismertnek kell lennie. A titkos feltevésre az ajándék visszakövetelésekor nem lehet hivatkozni.

Csak olyan ismert feltevés meghiúsulása lehet az ajándék visszakövetelésének alapja, amely ésszerű és reálisan elérhető, valamint nem homályos feltevés, hanem kellően konkrét. A visszakövetelhetőségnél pedig azt is figyelembe kell venni, hogy mi vezetett ahhoz, hogy a feltevés nem teljesült. Például az ajándékozó nem hatott-e közre maga is abban, hogy a feltevés meghiúsult.

Ha az ajándék visszakövetelésekor az ajándék tárgya már nincs meg, de a helyébe lépett érték igen, akkor ez az érték is visszakövetelhető.

A létfenntartás veszélyeztetése

Előfordulhat, hogy az ajándékozás után az ajándékozó körülményeiben olyan változás következik be, hogy a létfenntartása veszélybe kerül. Nem jelenti a létfenntartás veszélyeztetettségét, ha az ajándékozónak átmeneti nehézségei támadnak, például elveszíti a munkahelyét. Az összes körülmény összevetése alapján kell mérlegelni, hogy az ajándékozó létfenntartása veszélyben van-e. Ennek során meg kell vizsgálni például, hogy az ajándékozó helyzetében várható-e pozitív változás, milyen kilátásai vanna a jövőre nézve.

Ha az ajándékozást követően bekövetkezett változások miatt az ajándékozó létfenntartása veszélybe kerül, akkor az ajándékba adott dolgot visszakövetelheti, ha a dologra a létfenntartása érdekében szüksége van.  Ebben az esetben is csak akkor kérhető az ajándék visszaadása, ha ez a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti.

Súlyos jogsértés elkövetése a nászajándék után 

Az ajándék visszakövetelésére akkor is lehetőség van, ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el.

Ha az ajándék már nincs meg, akkor a helyébe lépett értéket is visszakövetelheti az ajándékozó.

Súlyos jogsértésnek minősül például bűncselekmény elkövetése az ajándékozó vagy a közeli hozzátartozója sérelmére. Polgári jogi kötelezettség megsértése is számíthat súlyos jogsértésnek. Például, ha a megajándékozott az ajándékozóval szemben fennálló tartási kötelezettségét súlyosan megsérti. Súlyos jogsértés lehet az ajándékozó személyiségi jogainak megsértése is.

Az ajándékozó sérelmére elkövetett jogsértés esetén figyelembe kell venni a jogsértés körülményeit is. Például azt, hogy az ajándékozó közrehatott-e a jogsértés elkövetésében. Nem tudja visszakövetelni az ajándékozó ajándékot, ha a sérelmet már megbocsátotta, vagy az ajándékot a jogsértést követő hosszabb ideig nem követelte vissza.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: